Władze gminy

Wójt Gminy Łaziska

Karol Grzęda

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 11.00

Przewodniczący Rady Gminy Łaziska

Jacek Kutyna

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach  10.00 – 11.00

Sekretarz Gminy

Joanna Kramek

Przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy

Skarbnik Gminy

Renata Czapla

Przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy