Granty PPGR

A4_palkat_PPGR

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Cel projektu : Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Pozyskane dofinansowanie przeznaczono na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną.

26 laptopów otrzymają dzieci i młodzież z rodzin popegeerowskich. Dofinansowanie z rządowego programu „Grant PPGR” dla Gminy Łaziska wynosi łącznie 77.391,60 zł.