Komisje Rady Gminy

Komisja rewizyjna

Przewodniczący

Jarosław Ziemba

Tadeusz Dzierżak

Krzysztof Kurek

Stanisław Owczarz

Kamil Szafran

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący

Marek Kozieł

Monika Matejko

Wiesław Piłat

Beata Prościńska

Wiesław Skrzypczyński

KOMISJA DO SPRAW BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przewodniczący

Henryk Kołodziejczyk

Tadeusz Dzierżak

Marcin Gazda

Jacek Kutyna

Wiesław Piłat

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Przewodniczący

Stanisław Owczarz

Jacek Kutyna

Monika Matejko

Beata Prościńska

Andrzej Sikora

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Przewodniczący

Krzysztof Kurek

Marek Kozieł

Tomasz Sochaj

Wiesław Skrzypczyński

Kamil Szafran