NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. na lata 2021-2025

Gmina Łaziska w 2022 roku otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Piorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 13 750,00 zł, w tym: dofinasowanie z budżetu państwa 11 000 zł., wkład własny 2 750,00 zł.

Wsparciem finansowym zostały objęte następujace szkoły:

Szkoła

Kwota dofinansowania

Kwota wkładu własnego

Całkowity koszt realizacji

Szkoła Podstawowa w Braciejowicach

3 000,00

750,00

3 750,00

Szkoła Podstawowa w Braciejowicach – oddział przedszkolny

1 500,00

375,00

1 875,00

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochnowskiego w Łaziskach

4 000,00

1 000,00

5 000,00

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochnowskiego w Łaziskach – oddział przedszkolny

2 500,00

625,00

3 125,00