Poznaj Polskę

Poznaj Polskę

Poznaj Polskę

Gmina Łaziska otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową  z budżetu państwa na realizację w 2023 r. programu pn. „Poznaj Polskę”.
     Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach programu „Poznaj Polskę” dofinansowanie do wycieczek otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach.

Całkowity koszt realizacji programu wynosi 11 408,00 zł, w tym: dofinasowanie z budżetu państwa 7 546,00 zł, wkład własny pochodzący z wpłat rodziców 3 862,00 zł.