Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łaziska

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) na nieczystości płynne lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁAZISKA
Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków