Remont i doposażenie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach i świetlicy w Piotrawinie