06/10/2022

                    

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa zadania

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 128023L

NA ODCINKU 0+829 – 5+416 DŁ. 4,587 KM

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 128023L na odcinku od km 0+829 – 5+416, dł. 4,587 km. Droga gminna nr 128023L, długość przebudowanego odcinka   – 4587 mb, parametrów techniczne: droga klasy L, przekrój drogi 1×2, szerokość pasa ruchu 2,75 m, Szerokość podstawowej jezdni 5,50. Nawierzchnia bitumiczna Kategoria ruchu KR-3.

 

Wartość zadania: 3 718 293,93 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  1 492 641,57 zł

Kwota udziału własnego: 2 225 652,36 zł

 

 

08/08/2022

 

 

                             

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa zadania

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 128023L

NA ODCINKU 0+829 – 5+416 DŁ. 4,587 KM

Główne cele inwestycji to: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej oraz poprawa i zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych a jednocześnie zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

DOFINANSOWANIE 1.492.641,57 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 3.718.293,93 zł

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania – 29.04.2022r.

Podpisanie umowy z wykonawcą: KONSORCJUM PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik i PBI WMB Sp. z o.o. w Sandomierzu – 31.05.2022 r.

tablica_Laziska-1-1536x1024-2-1024x683