RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa zadania

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 128023L

NA ODCINKU 0+829 – 5+416 DŁ. 4,587 KM

Główne cele inwestycji to: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej oraz poprawa i zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych a jednocześnie zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

DOFINANSOWANIE 1.492.641,57 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 3.718.293,93 zł

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania – 29.04.2022r.

Podpisanie umowy z wykonawcą: KONSORCJUM PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik i PBI WMB Sp. z o.o. w Sandomierzu – 31.05.2022 r.

tablica_Laziska-1-1536x1024-2-1024x683