Modernizacja drogi gminnej w m. Kamień – Kolonia Kamień

Remont drogi gminnej w miejscowości Zakrzów

Remont drogi gminnej w miejscowości Las Dębowy

Przebudowa wodociągu w miejscowościach Zgoda i Kopanina Kaliszańska