Odbudowa dróg gminnych w Kępie Gosteckiej, Lesie Dębowym, Braciejowicach i w Kamieniu

Przebudowa centrum Łazisk

Budowa kompleksu boisk sportowych w Łaziskach