Budowa i modernizacja dróg w miejscowości Kamień

Budowa chodnika w miejscowości Kamień

Budowa placu zabaw w Piotrawinie

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Głodnie

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcińcu

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kopaninie Kamieńskiej

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych