KOMUNIKAT
W dniu wczorajszym został potwierdzony pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w województwie lubelskim.
Nie każda osoba zakażona wirusem SARS-Cov-2 przejawia objawy chorobowe , a mimo to może zarażać. Zauważone objawy związane z temperaturą powyżej 38 stopni C, bólami mięśni i trudnościami w oddychaniu jak również osoby nie mające objawów infekcji- przyjeżdżający z terenów ,gdzie zostały stwierdzone zakażenia koronawirusem powinny zgłaszać się telefonicznie do Stacji Saniarno-Epidemiologiczną w Opolu Lubelskim tel. 81 827 20 41, po godzinie 15.00 tel. 509 827 900.
Informacja NFZ w sprawie koronawirusa 800-190-590.
Prosimy o zastosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i pracowników ochrony zdrowia: unikanie zgromadzeń , przestrzeganie zasad higieny, korzystanie z możliwości porad telefonicznych przez lekarzy, ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Łaziskach z wyjątkiem spraw priorytetowych.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższych dniach zostaną odwołane wszystkie spotkania i imprezy oraz zajęcia szkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łaziska.

Zadbajmy w szczególności o Seniorów, gdyż ze statystyk wynika,że to oni są najbardziej narażeni na zachorowania i powikłania chorobowe.
Prosimy o zachowanie spokoju, zdrowego rozsądku i zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Wójt Gminy Łaziska, Karol Grzęda.