OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łaziska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Program współdziałania Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...
Font Resize