Szanowni Państwo

W związku z zauważalnym obniżeniem lustra wody w studniach głębinowych stacji wodociągowych na terenie Gminy Łaziska oraz postępującym zjawiskiem suszy klimatycznej apelujemy o oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców, aby nie wykorzystywać wody z wodociągów na cele inne niż socjalno-bytowe tj.:
• Podlewanie i zraszanie trawników, ogrodów warzywnych.
• Podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych.
Nie stosowanie się do powyższych apeli może skutkować ograniczeniami w dostawie wody.
Z poważaniem
Wójt Gminy Łaziska.
Karol Grzęda.