Szanowni Państwo.
Przebudowa drogi gminnej nr 113477L w miejscowościach Kamień, Janiszów i Łaziska została pozytywnie zarekomendowana do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W związku z powyższym przygotowujemy się do realizacji zadania już w 2019 roku.