Budowa drogi gminnej w Kamieniu

Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Łaziska

Remont świetlicy wiejskiej w Kamieniu

Budowa budynku sanitarno- szatniowego oraz przebudowa płyty boiska sportowego w Piotrawinie

Budowa placu zabaw w Braciejowicach

Budowa chodnika w miejscowości Piotrawin

Budowa chodnika w miejscowości Łaziska

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzowie