Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska na lata 2018 – 2022
Załącznik do Uchwały nr XL/214/2018 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 września 2018 r.

s_40_u_214_2018_zal_10