INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Lublinie III

z dnia 16 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Łaziska obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie III informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 18 września 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Łaziska odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1

– Nr 3

– Nr 4

– Nr 5

– Nr 6.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Lublinie III 

Piotr Tadeusz Łaguna