INFORMACJA

Wójta Gminy Łaziska

z dnia 18 września 2019 r.

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), ustalam i podaję do publicznej wiadomości, że na terenie gminy Łaziska miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., są tablice ogłoszeniowe sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy Łaziska.

Wójt Gminy Łaziska
/-/ Karol Grzęda