INFORMACJA

Wójta Gminy Łaziska

z dnia 18 września 2019 r.

Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łaziska, pokój Nr 5, od dnia 23 września 2019 r. do dnia 4 października 2019 roku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 730 do 1530.

Wójt Gminy Łaziska
/-/ Karol Grzęda