Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, na podstawie informacji uzyskanej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (pismo Nr PS-I.021.10.2022 z dnia 03. 03. 2022 r.) informujemy, że obecnie nie ma formalnych podstaw do udzielania pomocy finansowej w ramach systemu pomocy społecznej obywatelom Ukrainy a także uchodźcom innej narodowości z Ukrainy.

Osoby, które wjechały na terytorium RP po 24 lutego br. Mają natomiast możliwości korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Informacja w tej sprawie znajduje się na stronie NFZ:  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Na dniach do Sejmu ma trafić specjalna ustawa, regulująca szereg zmian, dotyczących sytuacji i uprawnień uchodźców z Ukrainy. Na tym etapie nie są znane szczegóły planowanych rozwiązań. Będziemy starali się Państwa o tym informować na bieżąco.

Wyjaśniamy jednocześnie, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla osób prywatnych, które goszczą u siebie ukraińskie rodziny.

Podkreślamy natomiast, że Gmina Łaziska osobom potrzebującym – uchodźcom z Ukrainy bądź osobom prywatnym z terenu gminy Łaziska goszczącym takie osoby udziela pomocy humanitarnej w postaci zebranych od mieszkańców gminy, darczyńców, a także pozyskanych z PCK i Caritasu darów rzeczowych. Można je pobierać w Urzędzie Gminy Łaziska w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku (7:30 -15:30) nieodpłatnie i bez żadnych wymogów formalnych. Miejsce – Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Łaziska, Telefony kontaktowe: 81 827 69 20, 827 69 34.

W chwili obecnej, zachęcamy Państwa gorąco do organizacji oddolnych akcji zbiórek darów i przekazywania ich do organizacji pozarządowych, bezpośredniej dystrybucji wśród osób, które trafiły na teren naszej gminy, a także do siedziby Urzędu Gminy Łaziska, w godzinach popołudniowych, od 17:00 do 20:00, od poniedziałku do środy dary można dostarczyć również do budynku remizy OSP w Łaziskach lub OSP w Głodnie.

Będziemy też wdzięczni za informacje o liczbie osób przybyłych z Ukrainy na teren naszej gminy – w tym adresów ich obecnego przebywania. Działanie to ma na celu stworzenie ewidencji pobytu uchodźców na terenie Gminy Łaziska, którym będziemy mogli, w miarę naszych możliwości, zaproponować pomoc rzeczową. Zgłoszeń można dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy w Łaziskach w pokoju numer 3 lub sekretariacie. Dodatkowe informacje w tej sprawie możecie Państwo otrzymać pod numerem telefonu 81 827 69 34 lub 81 827 69 20

Z poważaniem

Wójt Gminy Łaziska 

Karol Grzęda