Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Kompleksowa dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem 572 instalacji kolektorów słonecznycho mocy zainstalowanej minimalnej 1,9 MW lecz mniejszej niż 2 MW realizowana w ramach projektu „Zakupi montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska”.Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi PriorytetowejIV, Działanie – Energia przyjazna środowisku 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
W Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem 2018/S 203-461780

Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej