Informujemy iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaziska ogłosiliśmy przetarg na:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska w 2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łaziska odpadów komunalnych w 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny w worki koloru zielonego, niebieskiego i żółtego tj.: makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, opakowań wielomateriałowych. Orientacyjna ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania – 600 Mg w tym odpady z PSZOK, wielkogabarytowe i inne.
W Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg widnieje pod numerem nr 661203-N-2018

Zobacz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej