Maciej Janoszczyk

Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach

Urodzony 16 stycznia 1986 r. w Lublinie.

Zamieszkały w miejscowości Wólka Kolczyńska, powiat opolski, gmina Józefów nad Wisłą.

Absolwent Filologii Rosyjskiej na Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – specjalizacja: Rosjoznawstwo, Zarządzania Kryzysowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – specjalizacja: Zarządzanie Kryzysowe oraz Podyplomowych Studiów Rolniczych. Posiada znajomość języków obcych potwierdzoną uzyskanymi certyfikatami – języka rosyjskiego (C1) i języka angielskiego (B1)

Aktywny organizator życia kulturalnego szkolnej, akademickiej i lokalnej społeczności. Wieloletni aktywny działacz społeczny. Regionalista. Pasjonat zakochany w książkach i wszystkim, co wiąże się z kulturą i życiem społeczno – kulturalnym.

Od ponad 10 lat prowadzi gospodarstwo rolne o profilu sadowniczym.