OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZISKACH

W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO

Szanowni Państwo 4 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku. Obydwa akty zostały ogłoszone 3 stycznia 2022 r.

W Gminie Łaziska realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach. Spodziewamy się, że ok. 1300 osób złoży wniosek o tę pomoc. To ogromna liczba w skali gminy. Stoimy u progu piątej fali zachorowań na COVID 19, której szczyt pokryje się ze szczytem napływu osób do OPS w celu złożenia wniosku.

Dlatego proszę, abyście Państwo nie ulegali zbiorowemu błędnemu przekonaniu (utrwalanemu przez media), że wnioski można składać jedynie do 31 stycznia br. Nie jest to prawda, gdyż zgodnie z art. 2 ust. 8 i 9 ustawy wniosek można złożyć w każdym czasie aż do 31 października 2022 r.
Różnica polega tylko na tym, że w razie złożenia wniosku do 31 stycznia, dodatek zostanie wypłacony w 2 ratach (1 rata do 31 marca, a druga – do 2 grudnia), zaś w razie złożenia wniosku po 31 stycznia – dodatek zostanie wypłacony jednorazowo niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku.  Może się zatem okazać, że korzystniejsze jest złożenie wniosku po 31 stycznia.

Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach w Dziale Świadczeń Rodzinnych  (Łaziska 76 w budynku Urzędu Gminy w Łaziskach) albo przez platformę e-PUAP (podpisane profilem zaufanym). Na dzień dzisiejszy w e-PUAP nie ma aktywnego formularza wniosku.

Formularz wniosku jest stosunkowo prosty, jednak wymaga dużej uwagi, zwłaszcza w razie ubiegania się o wyższe stawki dodatku – gdy głównym źródłem ogrzewania jest źródło zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Skorzystanie z tej wyższej stawki wymaga bowiem wywiązania się z obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Można tego dokonać w Urzędzie Gminy.

Proszę o zachowanie zdrowego rozsądku i – w miarę możliwości – składanie wniosków po ustaniu piątej fali pandemii.

Wysokość dodatku osłonowego to od 400 do 1150 zł rocznie (albo stawka podwyższona od 500 do 1437,50 zł rocznie) – zależnie od liczby członków gospodarstwa domowego

Kryterium dochodowe to 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym; 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z OPS: Aneta Goliszek  – tel. (81) 8289248; Anna Jurak tel. (81) 8289248.

/-/ Bożena Watras

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach