Ogłoszenie w sprawie przyjmowania deklaracji wstępnej uczestnictwa

w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Wójt Gminy Łaziska ogłasza rozpoczęcie naboru deklaracji wstępnej o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

od dnia 8 listopada 2023 roku do dnia 1 grudnia 2023 roku.  

 Druki deklaracji dostępne są u sołtysów i w Urzędzie Gminy Łaziska. Deklaracje rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze.  Deklaracje złożone ponad limit środków będą przyjmowane z adnotacją: „rezerwa”  i rozpatrywane w przypadku niewykorzystania pełnego limitu środków.  

 Limit środków dostępnych w niniejszym naborze: 3.000.000,00 zł. 

 Sposób złożenia deklaracji: 

Deklaracje o uzyskanie dotacji należy składać w Urzędzie Gminy Łaziska w pokoju nr 10.