1569243511_Postanowienie_nr_179_2019_Komisarza_Wyborczego_w_Lublinie_III_z_dnia_23_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_powolania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_wyborach_do_Sejmu 1569243488_Zalaczniki_do_postanowienia_nr_179_2019_Komisarza_Wyborczego_w_Lublinie_III_z_dnia_23_wrzesnia_2019_r