Telefon do kontaktu:

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel: 818276929

 

Zak.PIW-072.2.22-Wścieklizna - pismo do Urzędów