Ogłoszenia Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego, na stanowisko: strażnik działu ochrony, młodszy psycholog/młodszy wychowawca działu penitencjarnego, młodsza pielęgniarka/ młodszy ratownik medyczny.

2020_05_28_14_39_36

 

Ważne dokumenty

Podanie Ankieta personalna Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesłanie korespondencji środkami komunikacji elektronicznej Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych