PRZECIWDZIAŁANIE NISZCZENIU DRÓG PRZEZ ICH UŻYTKOWNIKÓW
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy Łaziska dotyczącymi niszczenia, zanieczyszczania dróg gminnych
(asfaltowych, dojazdowych do pól, wewnętrznych) będących w zarządzie Wójta Gminy Łaziska informujemy, że zgodnie z art. 20 ust.12 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Z kolei z art. 39 ust. 1 i ust. 8 ww. ust…

Zobacz więcej