Szanowni Państwo.
Informujemy,że od dnia 25.05.2020r.(poniedziałek) przywracamy w Urzędzie Gminy w Łaziskach bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość dokonywania wpłat w kasie Urzędu Gminy( kasa czynna w godz. 7:30 – 14:00). Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi przy przestrzeganiu nakazów sanitarnych w zakresie zakrywania ust i nosa.
Obsługa interesantów będzie realizowana pod nadzorem wyznaczonego pracownika Urzędu, który będzie decydował o wpuszczaniu i wypuszczaniu osoby oraz dokonywał bieżącej kontroli sanitarnej zgodnie z obowiązującymi nakazami.
Jednocześnie zachęcamy, aby w miarę możliwości, interesanci załatwiali sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną, za pośrednictwem platformy EPUAP, zaś wszelkie opłaty poprzez bezpośrednią płatność na rachunek bankowy Urzędu.