Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski portal służący do kontaktu elektronicznego obywateli z urzędami.

Profil zaufany ePUAP to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji.

Profil zaufany ePUAP działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów oraz do ZUS (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę) przez internet

Aby  uzyskać profil zaufany ePUAP:

  1. Wejdź na https://epuap.gov.pl/.
  2. Załóż konto użytkownika na portalu ePUAP.
  3. W systemie ePUAP wypełnij i złóż wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
  4. W celu uwierzytelnienia profilu zgłoś się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP z dowodem osobistym lub paszportem.

Ważne!
Każdy obywatel może posiadać tylko jeden profil zaufany ePUAP.