Realizacja Projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak” pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrawinie”

W ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” „Świetlica moje miejsce” na budynku świetlicy wiejskiej w Piotrawinie została zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Natomiast w budynku świetlicy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zamontowano lampę dwufunkcyjną bakteriobójczą i wirusobójczą. W ramach realizacji grantu w dniu 17.10.2023 r. druhowie z OSP Piotrawin wraz z mieszkańcami wsi Piotrawin uczestniczyli w akcji „Sprzątania świat” . Posprzątany został teren wzdłuż głównej drogi prowadzącej przez Piotrawin oraz tereny wzdłuż rzeki Wisły. Celem akcji była edukacja odpadowa mieszkańców, wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Po zakończonym sprzątaniu druhowie z OSP oraz mieszkańcy wsi zebrali się w świetlicy aby uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych mających na celu zapoznanie mieszkańców wsi Piotrawin ze ścieżką edukacyjną „Tropiciele Natury”, która powstała w roku 2022 na terenie wsi Piotrawin. Szlak jest trasą aktywności fizycznej dla pieszych i rowerzystów. Celem warsztatów było zwiększenie zainteresowania mieszkańców Małopolskim Przełomem Wisły oraz przybliżenie przyrody doliny Wisły, występujących w tym rejonie zwierząt, ukształtowania terenu i jego ochrony.

Kolejnym działaniem w ramach realizacji grantu był turniej tenisa stołowego o Puchar Prezesa OSP Piotrawin. Turniej tenisa stołowego to wydarzenie, które połączyło społeczność lokalną w duchu rywalizacji i przyjaźni.

Turniej to nie tylko sportowe zmagania, ale również okazja do integracji społeczności lokalnej, wzmacniania więzi i wspólnego świętowania. Nie brakowało momentów śmiechu i radości. A na koniec, zwycięzcy z dumą podnieśli puchary.