Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu


Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„,

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022r. do dnia 08.02.2022r.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: https://azbest.lubelskie.pl/  Zakładka Aktualności.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu