Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz do osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W przypadku istniejących budynków finansowane będą wydatki na wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na:
● węzły cieplne;
● kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa);
● systemy ogrzewania elektrycznego;
● kotły gazowe kondensacyjne;
● pompy ciepła.

Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W nowo budowanych budynkach dofinansowanie obejmie zakup i montaż:
● węzłów cieplnych;
● kotłów na paliwo stałe;
● systemów ogrzewania elektrycznego;
● kotłów gazowych kondensacyjnych;
● pompy ciepła.

Pobierz ulotkę