Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy 
na Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019 do Lubelskiego Centrum Konferencyjnym 
w Lublinie ul. Grottgera 2,   w dn. 15-16 października 2019 r. W ramach LFIP 2019 odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Gala III Sektora .
 
Organizatorami wydarzenia stanowiącego największe święto organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie są:
1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,
2. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego
3, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkie osoby zainteresowane działalnością III sektora z terenu woj. lubelskiego. Przewidziane są bezpłatne noclegi dla części uczestników Konwentu.

Osoby zainteresowane udziałem w LFIP 2019 prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 8 października 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
Iwona Kędziera
tel. 81 528 76 29.