Szanowni Mieszkańcy.
W obliczu tragedii jaka spotkała naszych sąsiadów na wschodzie, trafiają do naszej gminy rodziny z dziećmi. Opuszczenie swojego rodzinnego domu spowodowane działaniami wojennymi stanowi dla nich niewyobrażalną traumę, nie wspominając o bardzo częstym rozdzieleniu rodziny, gdzie najczęściej ojciec pozostaje na terytorium Ukrainy.
Występujemy do Państwa z prośbą o pomoc z zorganizowaniu zajęć opiekuńczych dla dzieci z Ukrainy. Potrzebujemy ludzi dobrej woli – wolontariuszy, którzy chcieliby poprzez kilka godzin dziennie pozwolić dzieciom zapomnieć o strasznych przeżyciach, których doświadczyły.
Zajęcia planujemy zorganizować w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach.
Osoby chętnie do zaangażowania się w przedstawiony projekt zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną Kozieł pod numerem telefonu 81 828 90 12.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „POMOC DLA UKRAINY KOMUNIKAT”