ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Łaziskach zawiadamia rolników, że nabór wniosków o szacowanie strat w uprawach spowodowanych przymrozkiem wiosennym będzie przeprowadzony po tzw. zimnych ogrodnikach tj. od 16 do 31 maja 2024 r.

Przypominamy, że powierzchnie upraw wpisane we wniosku o szacowanie strat muszą być takie same jak powierzchnie zgłoszone do dopłat bezpośrednich w 2024 r.  

 W związku z powyższym prosimy w pierwszej kolejności o złożenie wniosków o dopłaty  do ARiMR na rok bieżący.

Druki wniosków o szacowanie strat będą dostępne w urzędzie gminy, na stronie internetowej www.gminalaziska.pl i u sołtysów.

Wniosek_o_oszacowanie_strat.doc

Wniosek_o_oszacowanie_strat.pdf