W dniu 22.09.2019 r. na Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Tradycja, zdrowa żywność, ochrona środowiska”, która odbyła się w Poniatowej, Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Radosław Dolak odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka symboliczny czek na remont i budowę drógi gminnej nr 113477L w miejscowościach Kamień, Janiszów i Łaziska. W konferencji brały udział cztery Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Łaziska : „Niedźwidzianki” , „Łaziszczanki”, „Zgodne Kopanianki” i „Kępianki”.