W niedzielę 22.05.2022r. odbył się jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Braciejowicach połączony z nadaniem jednostce sztandaru oraz uroczystym wręczeniem decyzji włączającej jednostkę do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Dodatkowo w tym dniu odbyły się również obchody Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy w Braciejowicach, po której nastąpił przemarsz pod strażnicę, gdzie w oficjalnej uroczystości ksiądz Piotr Wiracki p…
Zobacz więcej