INFORMACJA

Wójta Gminy Łaziska o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS – coV – 2 Urząd Gminy w Łaziskach został zamknięty dla interesantów. Jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informuję komitety wyborcze i wyborców o możliwości dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Łaziska poprzez przesłanie (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 roku do godziny 1530) skanu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@gminalaziska.pl . W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do tut. Urzędu poczta tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu: 81 827 69 22 lub 669 499 038.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Łaziska

                                                                                                                                                                                                                                          Karol Grzęda