Z. 0050 – 49 – 21 (21. 07. 21) – PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ – KĘPA GOSTECKA

 

Zał. do Z. 0050 – 49 – 21 (21. 07. 21) – PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ – KĘPA GOSTECKA