Z. 0050 – 50 – 21 (21. 07. 21) – PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ – ŁAZISKA

 

Zał. do Z. 0050 – 50 – 21 (21. 07. 21) – PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ – WYKAZ – ŁAZISKA