Z. 0050 - 7 - 23 (27. 01. 23) - POSTĘPOWANIE REKRUTACYUNE NA ROK SZKOLNY 2023 - 2024

 

Zał. do Z. 0050 - 7 - 23 (27. 01. 23) - POSTĘP. REKRUT. NA ROK SZKOLNY 2023 - 2024 - UCHWAŁA XXIV - 17