Zawiadamia się mieszkańców zaopatrywanych w wodę z ujęcia Wojciechów, że od dnia 23.09.2020 r. (środa), w związku z pogorszeniem się jakości wody, będzie prowadzona dezynfekcja sieci wodociągowej podchlorynem sodu.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może ulec zmianie smak i zapach wody

Za trudności z góry przepraszamy.