Zawiadomienie
Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Łaziska o zgłaszanie uchodźców z Ukrainy i adresów ich przebywania do Urzędu Gminy w Łaziskach.
Działanie to ma na celu stworzenie ewidencji pobytu uchodźców na terenie Gminy Łaziska, którym będziemy mogli, w miarę naszych możliwości, zaproponować pomoc rzeczową.
Zgłoszeń można dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy w Łaziskach w pokoju numer 3 lub sekretariacie.
Dodatkowe informacje w tej sprawie możecie Państwo otrzymać pod numerem telefonu 818276934 lub 818276920.
Zbiórka darów, które będziemy przekazywali potrzebującym, odbywa się w budynku Urzędu Gminy w Łaziskach, jak również w większości miejscowości na terenie gminy przy udziale jednostek OSP i osób prywatnych.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „POMOC DLA UKRAINY KOMUNIKAT”