Urząd Gminy w Łaziskach zawiadamia rolników, że od 29 czerwca do 9 lipca 2021 r. mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach i budynkach służących do produkcji rolnej, spowodowanych gradem i huraganem. Podane w oświadczeniach powierzchnie i uprawy muszą być zgodne z zadeklarowanymi we wniosku do ARiMR o przyznanie płatności na rok 2021 r. W związku z powyższym wraz z oświadczeniem każdy rolnik przedkłada swój wniosek o przyznanie płatności na 2021 r., który może pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus.

Prosimy nie drukować załączników graficznych do wniosku tj. map.

Druki wniosków o oszacowanie strat dostępne są na stronie internetowej urzędu www.gminalaziska.pl oraz  w Urzędzie Gminy w Łaziskach.

Wniosek o oszacowanie strat

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich

Oświadczenie budynki /sprzęt służący do produkcji rolnej