ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Łaziska

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018, r., poz. 2129 ze zm.), Wójt Gminy Łaziska zawiadamia, że w dniach od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy od 7:30 do15:30 będzie wyłożony projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres od 1 stycznia 2020 r. od 31 grudnia 2029 r., dla obrębów ewidencyjnych: Łaziska, Kopanina Kamieńska, Kępa Piotrawińska, Wojciechów, Kolonia Łaziska, Zgoda, Głodno, Piotrawin, Niedźwiada Duża, Janiszów.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.) Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.