ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Łaziskach informuje, że w związku z obecną sytuacją wywołaną koronawirusem Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach wstrzymuje do końca października 2020 r. odbiór odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym w czerwcu 2020 r. nie będą odbierane odpady wielkogabarytowe. O nowy terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych powiadomimy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy.