W dniach od 12 do 13 marca 2020 roku zostają  zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawczych w szkołach  podstawowych na podstawie zarządzeń dyrektorów szkół. W kolejnych dniach tj. od 16 do 25 marca 2020 roku zajęcia dydaktyczno-wychowawczych zostają zawieszone na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej.

Zarządzenie Szkoły Podstawowej w Braciejowicach Zarządzenie Szkoły Podstawowej w Kamieniu Zarządzenie Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej Zarządzenie Szkoły Podstawowej w Łaziskach